Sadarbības projekti Vecpiebalgas vidusskolā

2017./2018. mācību gads

Projekta nosaukums Sadarbības partneris Atbildīgais
Atklāj savu un savas skolas kompetenci (Brīvprātīgo skolu tīkls) Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts „VITAE” Lolita Žagare

Ilona Strelkova

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ESF projekts VISC nr.8.3.2.2./16/1/001 Lolita Žagare un

līguma skolototāji

Iespējamā misija Nodibinājums „ Iespējamā misija” Ilona Strelkova

Lolita Žagare

Jaunais vides līderis Daibes ilgspējības centrs( SIA ZAOO) Antra Eškina
Filmas Biedrība „ Latvijas Kinematogrāfistu savienība Rigonda Prīse
Veselības veicināšana Vecpiebalgas novadā ESF + pašvaldība Nr. 9.2.4.2. Agita Krama

Antoņina Glāzere

Datorika IZM aprobācijas process ( no 2015.gada) Agita Šulca

Ruta Šatrovska

Karjeras atbalsts skolēniem ESF nr.8.3.5.IZM Sandra Kārkliņa(Taurene)
Mamma daba Latvijas Valsts meži Vizbulīte Kalniņa
Baltijas jūras projekts   Agita Bērziņa

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

logo_proj
Pārgaujas novada skolas uzsāks īstenot ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Vecpiebalgas novada pašvaldība un Valsts izglītības satura centrs parakstījis sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Taurenes pamatskolā un Vecpiebalgas vidusskolā, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm. Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija:

  • komisijas priekšsēdētājs:        Ilona Strelkova, direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā
  • komisijas pr – ja vietnieks:    Antoņina Glāzere, direktores vietniece izglītības jomā audz. darbā
  • komisijas locekļi:                       Agita Krama, MK ,,Māksla un sports” vadītāja un Agita Bērziņa, LIZDA pārstāve

Laika grafiks novērtēšanas periodā veicamajiem darbiem 2015./2016. m.g. Šeit

eTwinning

blog_b_987136

Vecpiebalgas vidusskolas 9.klase mācību gada laikā darbojas starptautiskā programmā „eTwinning”. Tās ietvaros tika dibināti sakari ar vienaudžiem no Grieķijas, Rumānijas un Nīderlandes. Šo valstu skolas kopā ar mums izveidoja projektu „Es varu to izskaidrot”. Projekta mērķis bija vienlaicīgi attīstīt angļu valodas un fizikas prasmes. Darba gaitā tika veidoti fizikas eksperimentu demonstrējumu video un to izskaidrojums notika angliski.

Lasīt vairāk