Notikumi februārī

1.februārī Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-12.kl. Priekuļu vidusskolā., pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu, teātra izrādes apmeklējums Priekuļu KN ,,Vai gribi būt varonis?”
2.februārī Ciemiņu diena pirmsskolā, Olimpiāžu diena sākumskolā, pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu un matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Vecpiebalgas vidusskolā
No 05.02.2018. līdz 09.02.2018. brīvlaiks 1.klasei
5.februārī DD 3.kl.latv.val. MD,
6.februārī Ķīmijas olimpiāde 9. – 12.kl. Vecpiebalgas vidusskolā
8.februārī krievu valodas olimpiāde 8. -12.kl. Priekuļu vidusskolā, peldētprasmes nodarbība Madonas p.i.i. ,,Saulīte”
9.februārī  Robotu skolas nodarbības
10.februārī Direktoru akadēmija
No 12.02.2018. līdz 16.02.2018. Projektu nedēļa sākumskolā
13.februārī DD 6.kl. latv. val. MD
14.februārīValentīndienas modes skate un ballīte pirmsskolā, Ēnu diena
16.februārī Matemātikas olimpiāde 5. – 8.kl., Ciemiņu diena
20.februārī Meteņu sporta diena pirmsskolā
21.februārī DD 6.kl. latv. val. RD
22.februārī DD 3.kl. latv. val. RD, peldētprasmes nodarbība Madonas p.i.i. ,,Saulīte”, Metodiskā diena ,,Mācību stundas uzbūve”
26.februārī Lekcija par reproduktīvo veselību (slimībām) 8.-9.kl., 11.-12.kl. un 10.kl. meit., 10.kl. zēni
27.februārī DD 6.kl. matemātika
28.februārī DD 3.kl. matemātika

Notikumi janvārī

5.janvārī      Metodiskā diena skolotājiem
8.janvārī      1.semestra mācību un audzināšanas darba laureātu godināšana
11.janvārī     Peldētprasmes nodarbība Madonas p.i.i. ,,Saulīte” baseinā
12.janvārī     Vēstures olimpiāde 9.kl., 12.kl. Priekuļu vidusskolā, Robotu skolas nodarbības
15.janvārī     Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. – 9.kl. Vecpiebalgas vidusskolā
19.janvārī     Fizikas olimpiāde 9. – 12.kl. Vecpiebalgas vidusskolā, Sniega diena
25.janvārī    Dambretes nodarbības 1. – 8.kl. skolēniem, peldētprasmes nodarbība Madonas p.i.i. ,,Saulīte” baseinā
29.janvārī    Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10. – 12.kl. Vecpiebalgas vidusskolā
31.janvārī   Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. Priekuļu vidusskolā

Janvārī noslēdzas projekts “Jaunie vides līderi”

?????Šī gada 19.janvārī, plkst. 10:00, ar noslēguma pasākumu un erudīcijas spēli koncertzālē “Valmiera”, noslēgsies biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projekts “Jaunie vides līderi”, kurā piedalās 11 komandas no Vidzemes un Latgales skolām.

Atgādinām, ka projekta laikā, vidusskolēniem un pamatskolu pēdējo klašu skolēniem, caur aizraujošiem uzdevumiem, izaicinājumiem, asām un zaļām sajūtām tika slīpētas jauno vides līderu prezentāciju sagatavošanas un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēju efektīvi “žonglēt” ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem. Lasīt vairāk

Notikumi decembrī

Sākumskolas izstāde ,,Sniegavīri”
4.decembrī Adventa sveces aizdegšana pirmsskolā
5.decembrī izbraukuma planetārija apmeklējums
6.decembrī Nakts orientēšanās
7.decembrī Dambrete 1. – 9.kl.
8.decembrī Saruna ar mācītāju I.Jonīti
11.decembrī Adventa sveces aizdegšana – mūzikas skolu audzēkņu pirmsskolā
13. un 14.decembrī Piparkūku cepšana
14.decembrī Labdarības pasākums – tirdziņš
18.decembrī Adventa sveces aizdegšana – sākumskolas skolēnu sveiciens pirmsskolā
19.decembrī Dzenīša skolas Ziemassvētku eglīte plkst. 16.00
20.decembrī ,,Cīrulīšu” Ziemassvētku eglīte plkst. 10.00 un Pūces skolas Ziemassvētku eglīte plkst. 16.00
21.decembrī ,,Zvirbulēnu” Ziemassvētku eglīte plkst. 10.00 un Skolas Ziemassvētku koncerts
22.decembrī Ziemassvētku pasākums skolas darbiniekiem
28.decembrī Metodiskā diena
29.decembrī Pirmsskolas bērnu koncerts Vecpiebalgas sociālās aprūpes namā plkst. 10.20  un Robotu skola plkst. 12.00

 

Notikumi novembrī

3.novembrī Radošā diena novada sākumskolas skolēniem, pilotprojekts – olimpiāde latv. val. un lit. 11.-12.kl.tiešsaistē
4.novembrī Vidzemes novada debašu turnīrs Vecpiebalgā
8.novembrī Lāčplēša dienas pasākumi
10.novembrī baseina apmeklējums – 7., 8.kl. un 9.kl. , Mārtiņdiena pirmsskolā
11.novembrī Lāpu gājiens
13.novembrī   pirmsskolēnu sporta diena „Augsim stipri Latvijai!”
No 15. līdz 17.novembrim projektu nedēļas trīs dienas
17.novembrī sarīkojums pirmsskolā ,,Sveicam Latviju dzimšanas dienā!”, Latvijas Republikas 99.dzimšanas dienai veltīts pasākums skolā
22.novembrī Paulam Putniņam – 80
24.novembrī burtošanas sacensības angļu valodā
30.novembrī bioloģijas olimpiāde 9. – 12.kl.