Par skolu

Vecpiebalgas vidusskola

Pirmā konkrētā ziņa par draudzes skolas pastāvēšanu Vecpiebalgā datēta 1696. gada 4. maijā. Pēc zviedru valdības pavēles 17.gs. 2. pusē Vidzemē tika nodibinātas draudzes skolas.

64 gadus (no 1823.g.) draudzes skolu vadīja Andžs Rātminders, saukts par “skolas tēvu”. Skola kā sabiedriskās dzīves centrs plaši bija pazīstama Tautas atmodas periodā. Par skolotājiem šajā laika posmā strādāja Jēkabs Pilsātnieks, Stērstu Andrejs, Kronvaldu Atis u.c.

1864. gadā tiek uzcelta patstāvīga skolas ēka, kuru 1906. gada 6. janvārī cīņā ar kaujiniekiem sagrauj soda ekspedīcija. Mācības turpinās Labdarības biedrības namā, Inešu pilī, bet no 1940.g. – atjaunotajā skolas ēkā.

skola
Lolita Žagare
direktore
skola2

Skolas piebūve uzcelta 1975.gadā, skolas kopmītnes – 1986.gada 1.septembrī. Pavisam skolai šobrīd pieder 13 ēkas.  Arī skolas nosaukums laika gaitā mainījies: no 1951. gada – Vecpiebalgas 1905. gada vidusskola, no 1996. gada – Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija, no 2004. gada – Vecpiebalgas vidusskola. 2016./2017.m.g. skolā mācās 198 skolēni.

Bērnudārza ēka atklāta 1985. gada 26. decembrī. 1990.gada janvārī bērnudārzs apvienojas ar Vecpiebalgas vidusskolu. Pirmā vadītāja bijusi Valda Bērziņa. Turpmāk mācību iestādi vada Zaiga Ņikandrova, Inguna Jane, Marija Supe.
Pirmsskolā 2016./17.m.g. ir 4 grupas ar 82 bērniem. Pirmsskolu apmeklē bērni no 1,5 gadu vecuma līdz 7 gadiem. Mācību iestādē strādā 10 skolotājas, 4 skolotāju palīgi, apkopēja un dārzniece. Papildus obligātajai pirmsskolas programmai tiek piedāvātas nodarbības ar logopēdu, angļu valodas pulciņš piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, papildus notiek sporta nodarbības.

Laika ritējumā skolā mācījušies un strādājuši daudz izcilu cilvēku: literāti M. Kaudzīte, A. Niedra, A. Austriņš, K. Skalbe, A. Ķirškalne, L. Dzene, P. Putniņš, zinātnieki P. Dindonis, J. Sudrabs, P. Cimdiņš, žurnālistes I. Utena, I. Egle, ārsti A. Galviņš, H. Bundulis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Ansis Zeltiņš u.c.

Skolai ir savi simboli: karogs, himna, piemiņas zīme (žetons) un svētku skolas forma.

Vecpiebalgas vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • pamatizglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Skola piedāvā šādus interešu izglītības pulciņus – šuvēju, frizieru, jaunsargu, kokapstrādes, radošo darbnīcu. Vidusskolā var apgūt auto vadīšanas prasmes un, beidzot skolu, iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Vidusskolai ir laba sportiskā bāze. Darbojas Cēsu sporta skolas filiāle. Skolēni atradīs ceļu profesionālā sporta karjerā: biatlonā un volejbolā. Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņiem ir pieejama bezmaksas trenažieru zāle.

 

Liela loma skolā tiek veltīta nodarbībām ārpus obligātā mācību plāna. Katram izglītojamajam ir ieteicama piedalīšanās mākslinieciskajā pašdarbībā, jāizvēlas tikai virziens – ansamblis, teātra studija, modernās dejas, netradicionālās dejas, tautiskās dejas.

Skola piedāvā kopmītni, bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus, aprīkotu datoru kabinetu. Skolā darbojas kafejnīca un ēdnīca, frizētava.

Vecpiebalgas vidusskola, Gaismas iela 2, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
tel. 64161448 – sekretāre,
29124746 - direktore,
64161969 – fakss (novadā kopīgs, norādot iestādi)
E-pasts: