Mūsdienas

Laiks, kuru daudzi atceras. Cilvēki, kurus pazīstam vaigā.

1975.gadā beidzot bija gatava ilgi un vairākos etapos būvētā skolas piebūve, kas ļāva tajā ierīkot mācību kabinetus. Skola strauji auga, tajā mācījās bērni no daudziem apkārtnes pagastiem (80.tajos gados to skaits sasniedza pat 21), un radās nepieciešamība pēc jaunas, plašas kopmītņu ēkas. Ar aktīvu kolhoza ,,Alauksts” vadības atbalstu tapa skolas dienesta viesnīca, kuru nodeva ekspluatācijā 1986. gada 1.septembrī.

Jauncelsmes darbs bija tiešām ražens. 1985. gada decembrī Vecpiebalgas centrā sāka darboties plašs, gaišs un mājīgs bērnudārzs.

Atmodas laikā Vecpiebalgas 1905. gada vidusskola dzīvoja līdzi atjaunotās Latvijas valsts piedzimšanai, ieguva jaunu elpu straujam uzplaukumam. 1990. gada augustā notika plašs skolas salidojums, kura gaitā atjaunoja no Vecpiebalgas draudzes skolas aizgūto Vecpiebalgas vidusskolas karogu. Par karogu dzejolī ,,Draudzes skolai” rakstījis Matīss Kaudzīte, atzīmējot krāsu simbolisko nozīmi: baltā – gods un tikums, zaļā – darbaspēks, sarkanā – tēvzemes mīlestība.

karogsSkolas karogs salidojumā 1990. gada vasarā

karogs1Skolas karogs Žetonu vakarā 1995. gada pavasarī

Bijusī skolotāja un dzejniece Adīna Ķirškalne savam dzimtajam novadam Vecpiebalgai kā mīlestības un cieņas apliecinājumu 1986. gadā veltīja dzejoli ,,Vecpiebalgai”, un pēc nepilniem desmit gadiem (1994. gadā) komponists Imants Kalniņš tam sakomponēja mūziku. 1994. gadā Vecpiebalgas vidusskola šo skaņdarbu pieņēma par skolas himnu.

1996. gadā pēc direktores Marijas Supes vadībā veiksmīgi izieta akreditācijas procesa skolai tika piešķirts Vecpiebalgas Lauku reģionālās ģimnāzijas nosaukums.

Līdz 1991. gadam visām Latvijas PSR skolām bija vienotas skolas formas, un tās diezgan bieži mainījās – kādu laiku meitenes ikdienā valkāja melnas vai zilas kleitas un melnus, bet svētkos baltus priekšautus. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos skolas forma sastāvēja no tumšiem svārkiem vai sarafāna (puišiem uzvalka) un balti – melni svītrotām blūzēm (krekliem), vēl pēc tam tērpi kļuva brīvāki un katrs ģērbās kā iedomājās.

forma1PSRS laiku skolnieču ikdienas formas tērpi

forma2PSRS laiku skolēnu svētku formas

Ar 2004. gada septembri Vecpiebalgas vidusskolā atjaunoja svētku formu skolas karoga krāsās – meitenēm to veidoja balta blūze, sarkani svārki un zaļa kaklasaite, bet zēniem tumšs uzvalks, balts krekls un zaļa kaklasaite.

forma3Vecpiebalgas vidusskolas 9. klases izlaidums 2007. g. jūnijā

2002. gada vasarā 9. Piebalgas kultūras svētku laikā tika iesvētīts vienots Vecpiebalgas skolas un pagasta logo – ratiņš, kura skices autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.

skol ratSkolas galvenā ieeja, virs kuras redzams logo

dienasgr2002. gadā ieviestās 1.– 9. klašu skolēnu dienasgrāmatas

2001.gadā sākās skolas renovācija Pasaules Bankas projektā. Skola ieguva savu juridisko adresi – Gaismas iela 2.

2002.gadā, gatavojoties novada svētkiem, tika uzbūvēta skolas estrāde.

2004. gadā, lēni, bet neatvairāmi sarūkot audzēkņu skaitam, Vecpiebalgas Lauku reģionālā ģimnāzija pārtapa par Vecpiebalgas vidusskolu, kāda tā ir līdz šai dienai.

Skolas darba kvalitātes rādītāji visu jaunā gadsimta pirmo desmitgadi stabili ierindoja Vecpiebalgas vidusskolu Draudzīgā Aicinājuma balvas pretendentu augšgalā, bet 2005. gadā tā saņēma augstāko vērtējumu – 1. vietu valstī un Lielo Pūci par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un zinātniskajos lasījumos.

2006. gadā tika iesākta trenažieru zāles izveidošana un aprīkošana.

2007. gadā modernu veidolu ieguva skolas ēdamzāle, kurā darbojās arī kafejnīca. Plašajā, renovētajā sporta zālē labprāt trenējās gan skolēni, gan citi pagasta ļaudis.

PB250123.JPGVidusskolas volejbolisti 2014. gadā

2008. gada Zinību dienā 1.septembrī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers un kopā ar skolēniem un skolotājiem iestādīja vairākas eglītes zālājā līdzās internāta ēkai.

2009. gadā skolas jaunajam korpusam tika izbūvēts trešais stāvs, kurā ierīkota datorklase, bibliotēka, kapela un vēlāk (2015.g.) arī skolas muzejs.

2010. gada augustā notika kārtējais Vecpiebalgas vidusskolas saimes salidojums, kurā direktore Marija Supe teica: ,,Šogad mūsu skolai aprit 314 gadi un vidusskolu beidza 55. izlaidums. Kopš 1955. gada Vecpiebalgas vidusskolu absolvējuši 1434 audzēkņi.”

Kopš 2012. gada rudens Vecpiebalgas vidusskolu vada direktore Lolita Žagare. Iepriekšējā direktore Marija Supe savā amatā kalpoja 32 gadus.

2015. gada 8.decembrī skolā viesojās Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, kuram tika uzdāvināts simbolisks ozolkoks, atgādinot par izglītības, gudrības un spēka nozīmi. Prezidents iedēstīja vairākas ozolzīles, novēlot skolas kolektīvam spēku un izturību turpmākajās gaitās. Prezidenta kundze apmeklēja Vecpiebalgas bērnudārzu.

DSC_0740.JPGValsts prezidenta Vējoņa kundze kopā ar skolas direktori 2015. gada decembrī