Absolventiem

 

skola ar uzrakstu No plkst. 15.00 absolventu reģistrācija skolā (dalības maksa 5.00 eiro)

Plkst. 16.00 – svētbrīdis Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā

Plkst. 17.20 – pulcēšanās pie skolas gājienam pa Vecpiebalgu

Plkst. 18.30 – svētku uzrunas un koncerts skolas pagalmā (lietus gadījumā – Vecpiebalgas k/n)

Pēc koncerta – saviesīgā daļa (skolas telpās)

Plkst. 22.00 – balle skolas sporta zālē kopā ar grupu „Gauja”

Papildinformācija:
• skolas teritorijā darbosies bufete,
• skolas Aktu zālē fotogrāfiju galerijas,
• būs izveidoti foto stūrīši, kur iemūžināt atkalredzēšanās brīdi (Aktu zālē, skolas pagalmā),
• veidosim kopīgo skolas simbolu – Ozolu.

Skolas vēsture
Pirmsākumi
Spožums un posts
Padomija
Saldie astoņdesmitie
Mūsdienas

Izlaidumu saraksts
Intervijas ar absolventiem