9.izlaidums

1962./1963. m. g.

Audzinātājs – Eduards Kaļķis

Marga Asare Jānis Riekstiņš
Atis Avens Baiba Rubene
Dzidra Dravante Inta Runce
Uldis Dzenis Juris Teteris
Jānis Krišjānis Andris Igaunis
Dace Laiva Rasma Rūnika
Modris Mauriņš Ilga Tomsone
Andrejs Pretkalniņš Guntars Tilders
Austra Puksis Ruta Puksis