8.izlaidums

1961./1962. m. g.

Audzinātāja – Biruta Putniņa

Jānis Āzacis Mudrīte Papēde
Ērika Ažiņa Pēteris Purviņš
Aina Baumane Gunta Riža
Ruta Cimdiņa Inese Skaidrā
Pēteris Cimdiņš Rutiņa Smilga
Aivars Galviņš Mārīte Spriņģe
Skaidrīte Gauja Pēteris Spruģis
Uldis Grabovskis Ruta Šīrone
Elga Gulbe Aina Šķerberga
Mudrīte Gulbe Maija Upmale
Anna Ivanova Velga Zariņa
Renāte Kalniņa Maija Vilpiņa
Dzidra Kažoka Agnis Riža
Ināra Kiršteine Jānis Dievbērns
Daina Krūmiņa Jānis Ozols
Alīna Lapiņa Laimonis Zilavs
Lolita Ozoliņa