58.izlaidums

2012./2013. m. g.

Audzinātāja – Ilona Strelkova

Gints Mārtiņš Indriksons Gatis Zvejnieks
Jolanta Jurkāne Zigurds Baumanis
Ance Kazāka Normunds Gailins
Laura Kupča Mārtiņš Jansons
Ilze Lapko Sandis Olte
Toms Strelkovs Santa Pavloviča
Ance Liene Šatrovska Kristīne Pujiņa
Ance Šuriņa Evita Stādere
Žanete Zommere Māris Jermacāns