57.izlaidums

2011./2012. m. g.

Audzinātājas – Zinaīda Tolla un Antra Eškina

Undīne Dumpe Elza Avena
Laura Dzene Vineta Blīgzna
Madara Gasiņa Everita Eizentāle
Antra Kanušniece Samanta Endzele
Linda Kaparkalēja Kristaps Ģērmanis
Agris Kuzmans Ainārs Irbītis
Baiba Lapiņa Zane Jeļisejeva
Margarita Maksimiva Edgars Arnolds Kalniņš
Diāna Miesniece Klāvs Kalniņš
Monta Miesniece Matīss Kauls
Selvijs Ozoliņš Kristīne Kļaviņa
Gundars Pogulis Jānis Kociņš
Jānis Ruņģis Elīna Kursīte
Elvis Saulītis Linda Lazdiņa
Rita Veinberga Guntars Piļka
Jānis Zārdiņš Laura Prūse
Laura Čukure Ivita Bunka
Ildze Krūmiņa Sandra Sirmā
Anta Kuzņecova Kaspars Šveide
Una Lieldiena Dārta Vilde
Marija Židava Signe Vītoliņa
Līva Zilvere