56.izlaidums

2010./2011. m. g.

Audzinātājas – Agita Bērziņa un Ruta Šarkovska

Andris Asarītis Santa Štāle
Andris Balodis Ieva Vāvere
Jānis Brauers Madara Virsniece
Santa Burjote Matīss Zemgals
Maruta Daldere Zane Zvejniece
Dace Dindone Linda Blīgzna
Baiba Dumpe Krišs Driķis
Einārs Eškins Ilva Endzele
Kristīne Kalniņa Monta Ferstere
Edijs Klodžs Ginta Jeļisejeva
Elīna Krama Reinis Krieviņš
Zane Krēsliņa Sandis Krieviņš
Tomass Kučinskis Zane Lapko
Didzis Kuzmans Silva Navra
Artūrs Lācis Mareks Pujiņš
Madara Mūrniece Ilze Romānova
Guna Odziņa Arnis Roze
Zane Pogule Maira Svincicka
Artis Šarkovskis Laura Vihrova
Jānis Šatrovskis