53.izlaidums

2007./2008. m. g.

Audzinātājas – Zinaīda Tolla, Gunta Riža, Astra Piruška

Reinis Apinis Aiva Gavare
Andis Bebrišs Arnita Kalniņa
Jeļena Cīrule Aigars Makars
Māris Daļeckis Agita Malnača
Kārlis Jēriņš Visvaldis Matīss
Zaiga Jurkāne Linda Ozoliņa
Dzintars Kronis Liene Repele
Aldis Kuzmans Ivo Ruicēns
Gunita Lāce Rita Vīnakmene
Elīna Majore Kristīne Akmene
Mārtiņš Mālnieks Iluta Apša
Rūsiņš Otersons Rita Arkliņa
Toms Praulītis Daiga Cīrule
Pēteris Repelis Ilgmārs Černiševs
Artūrs Stāders Kaspars Knāķis
Dāvis Strelkovs Jānis Kvante
Toms Šķerbergs Dana Laiva
Rita Tolla Edgars Luste
Matīss Valdbergs Lienīte Meļķe
Jānis Vītiņš Laura Pūga
Klāvs Zārdiņš Agita Romānova
Mārtiņš Zuters Ieva Rozentāle
Edgars Žagars Edgars Šveide
Marija Āboliņa Zaiga Teriška
Gatis Bērziņš Sabīne Tičina
Artis Brauers Sergejs Veispals
Madara Bujāne Jānis Venteris
Laura Burdaja Lana Vihrova
Aigars Eškins Artūrs Zvejnieks