52.izlaidums

  2006./2007. m. g.

Audzinātājas – Ilona Strelkova un Vizbulīte Kalniņa

Daiga Akmene Elizabete Vinovska
Ansis Akots Inga Zeile
Inese Asarīte Imants Zieds
Alvis Ādamsons Jānis Apalups
Dita Eškina Sindija Balgalve
Inta Grunska Oksana Bazjuka
Monta Kravcova Karīna Bērziņa
Jānis Lauks Edgars Ciekurznis
Monta Leiboma Jānis Cīrulis
Santa Leiboma Andrejs Eminass
Austris Pumpurs Aigars Jačmenkins
Gundars Romānovs Edgars Jadzevičs
Līga Akulova Linda Jonīte
Elīna Apine Mārtiņš Juškovs
Elīna Balode Vladimirs Juškovs
Līga Daldere Kaspars Kazeks
Ieva Engere Jānis Kupčs
Jēkabs Gailis Maira Ķeirāne
Dzirkstīte Jansone Līva Miķelsone
Gita Jonase Juris Ronis
Ilvija Lācgalve Undīne Spirģe
Linda Liepiņa Jolanta Stādere
Dace Odziņa Uģis Vanags
Inga Ogriņa Rihards Vītiņš
Vita Orlova Zane Zelča
Sandis Rakauskis Gunita Zirne
Baiba Vilnīte Mārtiņš Žēpers