50.izlaidums

2004./ 2005. m. g.

Audzinātājas – Gunta Riža un Žanna Otersone

Sintija Auziņa Atis Kārkliņš
Inga Birkena Reinis Niedriņš
Liene Baltputne Ruslans Osipovs
Agnese Bebre Edijs Ziemelis
Baiba Brode Edgars Avens
Linda Ferstere Mārtiņš Daļeckis
Inga Glāzere Kristaps Gailis
Simona Kājiņa Līga Glāzere
Linda Krēsliņa Kaspars Kalniņš
Samanta Ķepīte Inga Kauliņa
Solveiga Liepiņa Ita Kazaka
Sintija Pimenova Dace Ķirse
Mārīte Prūse Līga Lauka
Elīna Šķēle Līga Mežmale
Dace Tomaša Laine Otersone
Daina Vaitkevica Edgars Paeglītis
Zane Zālīte Māris Pilsētnieks
Vija Avena Linda Radziņa
Andris Karpovs Monta Skaidrā
Edgars Liepiņš Laura Sniedze
Inguss Luste Ina Vasiļjeva
Jānis Odziņš Roberts Kravcovs
Mārtiņš Sniedze Dāvis Zārdiņš
Valdis Andrejevs Valdis Zilveris
Aigars Čačka Ingars Kalve
Mārtiņš Elksnis Lauris Gavars