5.izlaidums

1958./1959. m. g.

Audzinātāji – Vera Kalniņa, Laimonis Annuška

Daina Bogdāne Dzintra Bērziņa
Velta Briedes Velta Bērziņa
Skaidrīte Brantiņa Velta Brandere
Edīte Cimdiņa Imants Dzalba
Guntis Driņķis Brigita Igaune
Ēriks Freivalds Jānis Krenklis
Vilnis Grāvelis Ieva Kurzemniece
Modris Kalniņš Biruta Lāpsele
Jānis Lopatko Pēteris Mucenieks
Rasma Mača Ingrīda Meiere
Ilona Medne Daina Sarmule
Modris Missers Uldis Spiranda
Edīte Oša Aija Šīrone
Inta Purviņa Gunārs Šķerbergs
Imants Resnais Modris Ziediņš
Grieta Tauniņa Austra Zvirgzdiņa
Vija Zeltiņa Aldonis Rozītis