48.izlaidums

2002./2003. m. g.

Audzinātājas -Antra Eškina un Agita Krama

Jānis Avens Lauris Zilveris
Jānis Daļeckis Zintis Žagars
Anda Grauduma Kaspars Akulovs
Māris Mūrnieks Jolanta Balode
Baiba Olte Kristīne Brauere
Gints Pauders Liene Eškina
Sanda Prūse Inese Gatere
Santa Rence Lelde Jaukule
Indra Silicka Rita Kalve
Gatis Slavēns Dace Kazāka
Aija Spirģe Kristīne Kozlovska
Kristīne Studere Līga Kupča
Jolanta Vanaga Elvita Kuzmane
Lauris Vasiļjevs Gundega Lūsīte
Artis Zālītis Kristīne Pole
Anželika Zica Ivita Rupaine
Uldis Daugulis Didzis Siliņš
Kārlis Ilsteris Maija Spilva
Amanda Mivreniece Jānis Stepiņš
Jānis Ozoliņš Līga Studere
Artis Priekulis Ilze Šafranska
Ilze Riža Liene Škute
Jānis Strēlnieks Baiba Tenča
Jānis Zariņš Sintija Tepere
Dagnija Tirzīte