47.izlaidums

2001./2002. m. g.

Audzinātājas -Tatjana Gorbāne un Zinaīda Tolla

Kristīne Baltputna Iveta Bērziņa
Aivis Belousovs Eva Brasava
Zanda Ciukore Sandra Burjote
Gunita Daldere Andis Ceļmals
Gunita Emsiņa Ieva Dumpe
Ģirts Jaukulis Sanda Ekerte
Inga Kokina Raitis Glāzers
Kristīne Koļesņikova Laura Grahoļska
Janeks Luste Matīss Grunskis
Aija Medne Ivans Juškovs
Sigita Mūrniece Uldis Kalniņš
Andris Piruška Jānis Kazāks
Anta Pliķēna Ilze Kazlauska
Gatis Prīsis Gints Kizjalo
Edgars Purviņš Mareks Mālnieks
Baiba Stalaža Jolanta Olte
Marika Stuķēna Ginta Petrova
Jānis Tomašs Aiva Ragozina
Sandis Vētra Alvis Ragozins
Artūrs Aļeksējevs Edgars Rantiņš
Guntis Avotiņš Dace Siliņa
Inese Āriņa Uldis Stupelis
Rita Rambule Rolands Zuters