45.izlaidums

1999./2000. m. g.

Audzinātājas – Antra Eškina un Agita Krama

Līga Rantiņa Mārīte Daidere
Guntis Azacis Svetlana Dmitrijeva
Zigmārs Babris Daiga Dumpe
Jānis Baltputns Irita Graudiņa
Līga Daļecka Agrita Kaļvāne
Agnese Gatere Edgars Kazlauskis
Kaspars Kārkliņš Evita Kuzmina
Gundega Korsikova Laura Labzova
Dana Lasmane Elīna Mālniece
Kaspars Lielbārdis Ilva Pizāne
Andis Saulītis Jolanta Ragozina
Kaspars Stupelis Anda Riža
Daila Veismane Aija Sarkane
Līga Zariņa Dzintra Spilva
Jevgēņijs Arhipovs Inese Taškova
Ilvars Grimza Iveta Tolla
Vaila Auziņa Daina Trupavniece
Aldis Brauns Līga Liepa
Zaiga Burdaja