44.izlaidums

1998./1999. m. g.

Audzinātājas – Zinaīda Tolla un Tatjana Gorbāne

Jānis Azacis Lauma Riža
Gatis Apinis Iveta Spriņģe
Agnese Balode Vija Stepānova
Kristīne Beķere Kārlis Strēlnieks
Ilze Bērziņa Ieva Šakare
Ilona Gavarāne Jānis Trēziņš
Aiga Grauduma Andris Žēpers
Inga Jansone Dace Azace
Aldis Kalniņš Dzintra Bluķe
Arvis Kažoks Guna Dzene
Vilnis Kvante Kaspars Dzenis
Jānis Lazdiņš Salvis Dzenis
Aiga Lesniece Sanita Krēsliņa
Dita Maļinovska Gunita Koscinkeviča
Inese Misiņae Iluta Kustova
Sandija Miško Uģis Lejnieks
Ainārs Pucis Kristīne Sotaka