42.izlaidums

1996./1997.  m. g.

Audzinātāji – Maija Sīmane un  Juris Sīmanis

Gunda Ārne Lolita Vuļa
Ieva Cīrule Gatis Pizāns
Linda Dadeika Oskars Rozentāls
Salvis Gaigals Indra Strēlniece
Uldis Glāzers Daina Taškova
Ģirts Goba Agita Tenča
Inguna Brante Inita Titāne
Inese Grīnfelde Sanita Vašile
Ģirts Ģēģeris Vanda Žemaituka
Kārlis Inķēns Jolanta Balode
Elīna Kalniņa Edgars Bērzkalns
Ilze Kalniņa Alvis Bogdanovičs
Dita Kaļķe Gints Cimdiņš
Lienīte Krūmiņa Una Lejniece
Guntars Lazdiņš Sanita Lūka
Daiga Olševska Māris Mincenbergs
Ivo Olte Gunta Sloka
Māris Smaliķis