40.izlaidums

1994./1995. m. g.

Audzinātāja – Lolita Žagare

Kristaps Apelis Sanita Kalvāne
Agnese Avotiņa Kristīne Mozga
Inese Bogdanova Inga Peļņa
Rihards Celmiņš Ģirts Praulītis
Zigmārs Ezerietis Veronika Suhomļinova
Gunita Graudiņa Līga Teriška