4.izlaidums

1957./1958. m. g.

Audzinātāja – Gaida Šķēle

Inta Adamoviča Māris Olte
Vitauts Āzacis Līga Ozols
Kārlis Blīgzna Lilita Papēdis
Imants Brilisa Anita Papēdis
Skaidrīte Daļeckis Jānis Paeglītis
Anna Dozīte Dace Putniņa
Jānis Endele Juris Runcis
Edīte Grīnbergs Skaidrīte Rozīte
Modris Kamars Ilga Ruņģis
Uldis Kanders Ņina Slapiņa
Rota Kuķadams Imants Užāns
Aija Krieviņa Ausma Vītiņš
Aina Krīgere Ārija Zārdiņš
Aija Kodoliņa Anna Zeltiņa
Maija Līgante Jānis Zivtiņš
Kārlis Lukstiņš Valdis Zvaigzne