39.izlaidums

1993./1994. m. g.

Audzinātāja – Sarmīte Dadeika

Dace Aplociņa Iluta Nebare
Amanda Beķere Inga Ozola
Lauris Frīdvalds Māris Ozols
Inese Ģērmane Raivis Piliņš
Iveta Ģērmane Ilze Pinne
Lauris Jansons Dace Plinka
Ilze Jume Jānis Sirmais
Maigurs Mūrmanis Vēsma Stepānova
Kristīne Vītoliņa