38.izlaidums

1992./1993. m. g.

Audzinātāja – Māra Špela

Pārsla Cirmane Jānis Riža
Evita Eglīte Inga Romanova
Ildze Grīnberga Anda Sarmule
Vivita Krēsliņa Voldemārs Špels
Ieva Miķelsone Karīna Vaišļa
Alla Oldermane