37.izlaidums

1991./1992. m. g.

Audzinātāja – Ingūna Bauere

Kristīne Bluķe Pēteris Spilva
Andis Bogdanovs Iveta Starostina
Ivita Frīdvalde Dace Stepanoviča
Dita Jakovļeva Jana Vozņesenska
Arnis Jansons Jānis Zelčs
Uldis Jansons