36.izlaidums

1990./1991. m. g.

Audzinātāja – Ruta Spūle

Inga Ancāne Anete Grīnberga
Ilzīte Antiņa Dace Jume
Ginta Avena Sandra Krūmiņa
Ilze Balgalve Mareks Mūrmanis
Dace Bērziņa Andris Plūme
Igors Bitelis Mārtiņš Riža
Sarmīte Cirmane Sandris Skudra
Aivis Cīrulis Iveta Špels
Vita Galilejeva Marita Radvilāvičus