34.izlaidums

1988./1989. m. g.

Audzinātāja – Māra Špela

Jānis Asaris Jānis Plūme
Artis Bērziņš Solvita Prīse
Indra Botore Mareks Radvilāvičus
Anita Jaunrubene Marika Sarmule
Vilnis Kalniņš Ainis Sarmulis
Kristīne Kalve