33.izlaidums

1987./1988. m. g.

Audzinātāja – Maija Sīmane

Agnija Balode Gunita Pētersone
Uldis Cimdiņš Ramona Plass
Ilze Daļecka Iluta Pļavniece
Jānis Ignašs Aldis Puriņš
Jānis Krūmiņš Ieva Sīmane
Lāsma Laiviņa Dace Šutka
Jānis Lāpselis Lāsma Vāvere
Agnis Osis Guntars Zeile