32.izlaidums

1986./1987. m. g.

Audzinātāja – Mirdza Zommere

Svetlana Agafonova Evita Leiboma
Dace Cintiņa Sandra Ozoliņa
Ilze Daģe Ilgvars Pavlovs
Jānis Daģis Anita Peisahovska
Daina Eglīte Sanita Rauza
Ella Frīdvalde Daiga Saveļjeva
Ainārs Graudums Juris Zeltiņš
Laila Jakovļeva Edvīns Ziediņš
Kristīne Jurciņa Dzintars Studers
Arnis Kungs