30.izlaidums

1984./1985. m. g.

Audzinātāja – Māra Špela

Uģis Asaris Aivars Lapiņš
Mārīte Āzace Rudīte Miķelsone
Sandra Eglīte Aivars Naglis
Normunds Ezerietis Ilze Plinka
Sandra Ignaša Vitālijs Ragozins
Sandra Irbīte Inga Utena
Aldis Ješkins Ina Višņova
Ilona Jume Jānis Zommers
Aldis Kaparkalējs Žanna Vozņesenska
Varis Kurzemnieks Gunārs Salenieks