3.izlaidums

1956./1957. m. g.

Audzinātāja – Agnija Rēvalde

Andris Asars Kārlis Līnis
Kārlis Avens Biruta Maskaviča
Mirdza Brandere Pauls Putniņš
Ruta Broda Aivars Salmiņš
Uldis Driņķis Jānis Slapiņš
Iveta Grebeža Aina Skradailis
Velta Jukņevičs Telma Strambauska
Edīte Kagainis Maija Vāvere
Oskars Kalniņš Alīna Vibornais
Lauma Kļava Gaida Vītiņš
Jānis Krauze Imants Židavs
Ivars Lapselis