29.izlaidums

1983./1984. m. g.

Audzinātāja – Daina Jansone

Elza Ābrama Alvis Gulbis
Jeļena Balaganskaja Andris Ģērmanis
Aigars Bērziņš Sandra Meistare
Līga Cimdiņa Ilze Miķelsone
Silvija Freimane Larisa Putniņa
Dace Ilstere Agris Runcis
Ruta Gavarāne Valērijs Strelkovs
Jānis Salenieks Maruta Toka
Gita Gobiņa