28.izlaidums

1982./1983. m. g.

Audzinātāja – Ināra Oša

Rigonda Belkovska Laima Lapiņa
Oskars Brauers Agita Lauka
Benita Cimdiņa Sandra Niklāse
Biruta Duša Ilze Priede
Dzidra Eglīte Līga Prūse
Vita Frīdvalde Andris Rutkis
Atis Gavars Aivars Stepanovičs
Jānis Glāzers Sangvids Šķerbergs
Sandra Jēkabsone Sarmīte Vītoliņa
Valija Kaštanova Valērijs Vozņesenskis
Zaiga Krieviņa Ilze Zommere
Jānis Kungs Ilona Zaķīte
Laila Laiviņa Guntis Zvejnieks