26.izlaidums

1980./1981. m. g.

Audzinātāja – Margarita Stradiņa

Lolita Bērziņa Miervaldis Plaudis
Elita Dāldere Sandra Plinka
Dace Grāmatiņa Indulis Ruicēns
Marina Jakovļeva Aelita Staģīte
Anda Kārkliņa Aivars Stāders
Laima Krūmiņa Ilze Toka
Vija Lazdiņa Inga Veinberga
Andris Lāpselis Marga Viļumsone
Biruta Nagle Ilze Vīksna
Aigars Leiboms Silva Ziediņa
Ilze Oša