25.izlaidums

1979./1980. m. g.

Audzinātāja – Vija Asare

Sarmīte Āboliņa Daiga Līne
Laura Ābrama Laima Lubeja
Līga Antone Raimonds Ločmelis
Sarmīte Auziņa Dace Milne
Silvija Bērziņa Inese Oša
Aigars Bisenieks Aigars Sarmulis
Rudīte Blauss Sarmīte Stārastiņa
Astra Bojāre Ineta Stepanoviča
Ilona Daldere Ingrīda Šmuilāne
Aija Dzene Laila Užāne
Ilmārs Engeris Inta Vīksna
Gita Hodarceva Ringolds Zālītis
Andris Kārkliņš Zinta Zeltiņa
Sarmīte Kiršteine