24.izlaidums

1978./1979. m. g.

Audzinātāja – Maija Sīmane

Ingrīda Bačkina Vaira Lāce
Dace Bērziņa Vizma Milne
Inese Bērziņa Anna Mūrniece
Normunds Dimsons Māris Pinka
Raimonds Ezerietis Antoņina Piruška
Aija Ežmale Arita Rupeika
Aldis Glāzers Vineta Rupeika
Ingūna Gulbe Valentīna Stepānova
Indra Irša Daina Šķēle
Dzintars Jukēvics Inta Šmuilāne
Ligita Kandere Gundega Tomsone
Jānis Kaštanovs Pēteris Vasiļjevs
Anita Krūmiņa