23.izlaidums

1977./1978. m. g.

Audzinātāja – Mirdza Zommere

Ilze Apalupa Irēna Logina
Maija Apine Jānis Meļķis
Ilgvars Auziņš Olita Ošiņa
Vita Balode Anita Platais
Līga Baltiņa Sarmīte Rabe
Valda Brauna Melita Sābule
Ārijs Dzenža Anna Saujiņa
Dzintra Eglīte Antoņina Sprudzāne
Sarmīte Gulbe Līga Užāne
Ligita Gavare Zaiga Zārdiņa
Aivars Karps Andis Zvejnieks
Mirdza Ķuze Dzintra Stārastiņa
Egils Lapiņš