22.izlaidums

1976./ 1977.m. g.

Audzinātāja – Māra Beķere

Jānis Apsītis Aivars Meļķis
Gunta Birķe Astrīda Ormane
Elita Buraka Jānis Ošiņš
Inese Dimsone Jānis Pilsētnieks
Ilmārs Glāzers Jānis Puļķis
Ilga Gobiņa Jānis Raudonis
Andris Kazaks Juris Ragozins
Vilis Klepers Sarmīte Spriņģe
Sergejs Krastiņš Zane Vīgante
Inese Krūmiņa Inta Zaice
Dzintra Lāce Ilga Zvejniece
Lonija Loze Guntis Zvejnieks
Maira Lūķe