21.izlaidums

1975./1976. m. g.

Audzinātāja – Lidija Rāviņa

Velta Asarīte Juris Pelēcis
Ausma Balode Ilona Pilsētniece
Jānis Bērziņš Anita Preceniece
Valdis Buraks Elga Puļķe
Mārtiņš Burdajs Laima Purviņa
Mārīte Burjote Viktors Ragozins
Aivars Eškins Inta Ruska
Rita Gatere Ieviņa Smoļenska
Velta Jakovļeva Irēna Stārastiņa
Gunta Kiršteine Aija Teilāne
Sarmīte Kleinberga Andrejs Veispāls
Kārlis Klepers Juris Vīksna
Ligita Lāce Guna Zālīte
Sarmīte Lubeja Kristaps Zārdiņš
Māra Matveja Imants Zvaigzne
Artūrs Ošiņš