Notikumi oktobrī

2.oktobrī psiholoģes I.Aunītes lekcija b/d audzēkņu vecākiem un lekcija 7. – 9.klašu skolēniem  “Atbildība”
3.oktobrī mācību ekskursija 6.-7.klašu skolēniem uz Siguldu, starpnovadu rudens kross
4.oktobrī “Labākās klases” ekskursija 9.klasei uz Rīgu un Jūrmalu
5. oktobrī Skolotāju dienas pasākums
6.oktobrī Skolotāju pieredzes brauciens uz Raunu
9.oktobrī lekcija “Iekšējās kārtības noteikumi” 1. – 4.klasēm, sākas tulkošanas konkurss svešvalodās
10.oktobrī lekcija “Atkarība” 5.-12.klašu skolēniem, Leļļu teātra izrādes apmeklējums Rīgā
13.oktobrī lekcija meitenēm par reproduktīvo veselību
16.oktobrī Labo darbu nedēļa
17.oktobrī pirmsskolēnu un darbinieku muzikāls sveiciens pensionāru klub. „Pīlādzītis”, Tautasbumbas sacensības
19.oktobrī lekcija puišiem par reproduktīvo veselību
20.oktobrī baseina apmeklējums – pamatskolas klases
No 23. līdz 27.oktobrim skolēnu brīvdienas
30.oktobrī A.Zeltiņam veltīts piemiņas brīdis Rīgas Brāļu kapos

Skolas apkārtnes sakopšanas talka