20.izlaidums

1974./1975. m. g.

Audzinātāja – Ināra Oša

Vilnis Apinis Kārlis Brauers
Inese Baltiņa Ilze Dravante
Dzintra Bērziņa Rita Dzērve
Ivars Beķeris Ināra Egle
Guntars Bisenieks Ingrīda Lācgalva
Zoja Ivanova Ilgonis Mačs
Rasma Kļaviņa Ilze Matveja
Gunta Krūmiņa Dace Olte
Viesturs Krams Natālija Strelkova
Vilnis Piliņš Juris Tolla
Viktors Ragozins Andrejs Zārdiņš
Ausma Uļģe Laimdota Zeltiņa
Biruta Vilka