2.izlaidums

1955./1956. m. g.

Audzinātāja – Anna Zalcmane

Dzintra Apine Uldis Puriņš
Velta Āverste Inta Riekstiņa
Rasma Eglīte Gunta Sīka
Jānis Eglītis Biruta Skrābāne
Oļģerts Frīdvalds Juris Stālmeisters
Aija Kļaviņa Ilmārs Šķerbergs
Mirdza Krieviņa Agita Šmite
Gunārs Ķepītis Daina Šmite
Austra Ķiņķere Grietiņa Zārdiņa
Gaida Lūse Inta Ziediņa
Elga Ošiņa Ilga Žēpere
Mudīte Pinka Valda Vārna