1.izlaidums

1954./1955. m. g.

Audzinātājs – Ziedonis Rumba

Helēna Buraka Jānis Lukstiņš
Ruta Gusmane Anita Ozoliņa
Vija Kuķadama Elga Ozoliņa
Rasma Laure Jānis Picelevičs
Jānis Picelevičs Ilga Bauma