19.izlaidums

1973./1974. m. g.

Audzinātāja – Erna Krišjāne

Andris Balodis Vija Ločmele
Ingrīda Bērziņa Lilita Meistare
Vineta Bērziņa Anita Plaude
Zaiga Bērziņa Sarmīte Rozena
Baiba Gravāne Ruta Saujiņa
Gunta Kalniņa Dzintra Tomsone