18.izlaidums

1972./1973. m. g.

Audzinātājs – Klāvs Zommers

Aivars Avens Rudīte Krūmiņa
Valentīns Babris Gunta Lubeja
Gunta Bērziņa Guntars Osis
Jānis Bērziņš Aivars Ošiņš
Pēteris Brauers Gunta Purlīce
Zigrīda Evelone Ludmila Ragozina
Astra Gavare Ārijs Suipe
Zeltīte Grandovska Aina Sniedze
Līga Grauduma Dace Sniedze
Daiga Kalpiņa Ināra Trušus
Laima Kuķādama Sarmīte Vīgante