17.izlaidums

1971./1972. m. g.

Audzinātājas – Vija Greiškalne, Velta Skudra

Jānis Bakmanis Anna Riekstiņa
Ruta Beķere Modra Volge – Veiss
Daila Cincis Dace Zemberga
Zoja Kuzmina Lilita Zeltiņa
Guntis Lazda Gita Dzērve
Sandra Liepiņa