16.izlaidums

1969./1970. m. g.

Audzinātāja – Margarita Stradiņa

Anita Apsīte Pēteris Ločmelis
Sarmīte Akote Maruta Šakuma
Daina Bērziņa Indra Tetere
Ligita Bogdanoviča Vilnis Tunte
Brigita Caune Jānis Zosulis
Ilze Ciukore Jēkabs Brauers
Jānis Melngailis