13.izlaidums

1966./1967. m. g.

Audzinātāja – Guna Resnais

Sarmīte Bakmane Vija Lūķis
Jānis Bērziņš Ruta Vitrunga
Rasma Cimdiņa Rita Zemīte
Jānis Dubrovskis Ausma Ziediņa
Maruta Dzenītis Vizma Krūmiņa
Dzidra Ivāns Gunta Gorbāne
Sarmīte Judzis Anita Klapare
Gunta Lāckāja Astrīda Pavlova
Visvaldis Lukša Aivars Teikmanis