12.izlaidums

1965./1966. m. g.

Audzinātāja – Biruta Rudzīte

Jānis Bērziņš Aldis Skaidrais
Ilze Beķere Tatjana Veispāle
Dzidra Caunīte Gunta Sīviņa
Andrejs Grīnfelds Juris Salmiņš
Ligita Gulbe Aija Burka
Modra Jankuna Idra Jankuna
Vilnis Krišjānis Alma Mīļā
Mirdza Kurcena Ruta Purviņa
Vija Līne Māris Riemeris
Gunta Piliņa Jēkabs Rubenis
Rasma Pukse Mārīte Sniedze
Jānis Riža Anita Rūnika
Andris Ruņģis Laimdota Cimdiņa